Muat Turun Borang (HEA)

LECTURER
NO. FORMS DOWNLOAD
1. Borang Kemaskini Bahagian Semester doc
2. Borang Permohonan dan Pembatalan Akses pdf
3. Borang Pencalonan Lantikan Akademia pdf
4. Borang Maklumat Resource Person pdf
5. Borang Maklumat Vetter pdf
6. Pemantauan Kuliah:
    6.1 Lampiran 1 doc
    6.2 Lampiran 2 doc
    6.3 Proses Kerja doc
7. JAKP_Template-Agenda-Kertas Kerja doc
STUDENT
NO. FORMS DOWNLOAD
1. Pendaftaran & Pengguguran Kursus di Luar Tempoh pdf
2. Masalah Pendaftaran Kursus pdf
3. Pengecualian/ Pemindahan Kredit pdf
4. Permohonan Surat Pengesahan:
    4.1 Kampus Shah Alam pdf
    4.2 Kampus Puncak Alam pdf
5. Permohonan Surat Kajian Selidik pdf
6. Pindaan Maklumat Pelajar pdf
7. Permohonan Penangguhan Pengajian pdf
8. Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran pdf
9. Permohonan Surat Kajian Pengajian pdf
10. Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) pdf
11. Rayuan Pembatalan Gugur Taraf (RPGT) pdf
12. Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan pdf
13. Borang Permohonan Pengecualian Kuliah pdf
14. Menarik Diri:
    14.1 Kampus Shah Alam pdf
    14.2 Kampus Puncak Alam pdf
15. Lawatan Akademik:
    15.1 Borang Lawatan Akademik Pelajar pdf
    15.2 Kertas Kerja Permohonan Lawatan pdf
    15.3 Borang Permohonan Kenderaan (Kampus Puncak Alam) pdf
    15.4 Borang Lampiran Perbelanjaan Lawatan Akademik pdf
    15.5 Borang Tuntutan Lawatan Akademik pdf
    15.6 Format Kertas Kerja:
        15.6.1 Dalam Negara pdf
        15.6.2 Luar Negara pdf
        15.6.3 Pulau, Sabah & Sarawak pdf
    15.7 Senarai Semak Permohonan Menghadiri Lawatan Akademik pdf