Muat Turun Borang (HEA)

LECTURER
NO. FORMS DOWNLOAD
1. Borang Kemaskini Bahagian Semester doc
2. Borang Permohonan dan Pembatalan Akses pdf
3. Borang Pencalonan Lantikan Akademia pdf
4. Borang Maklumat Resource Person pdf
5. Pemantauan Kuliah:
    5.1 Lampiran 1 doc
    5.2 Lampiran 2 doc
    5.3 Proses Kerja doc
STUDENT
NO. FORMS DOWNLOAD
1. Pendaftaran & Pengguguran Kursus di Luar Tempoh pdf
2. Masalah Pendaftaran Kursus pdf
3. Pengecualian/ Pemindahan Kredit pdf
4. Permohonan Surat Pengesahan:
    4.1 Kampus Shah Alam pdf
    4.2 Kampus Puncak Alam pdf
5. Permohonan Surat Kajian Selidik pdf
6. Pindaan Maklumat Pelajar pdf
7. Permohonan Penangguhan Kuliah pdf
8. Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran pdf
9. Permohonan Surat Kajian Pengajian pdf
10. Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) pdf
11. Rayuan Pembatalan Gugur Taraf (RPGT) pdf
12. Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan pdf
13. Menarik Diri:
    13.1 Kampus Shah Alam pdf
    13.2 Kampus Puncak Alam pdf
14. Lawatan Akademik:
    14.1 Borang Lawatan Akademik Pelajar pdf
    14.2 Kertas Kerja Permohonan Lawatan pdf
    14.3 Borang Permohonan Kenderaan (Kampus Puncak Alam) pdf
    14.4 Borang Lampiran Perbelanjaan Lawatan Akademik pdf
    14.5 Borang Tuntutan Lawatan Akademik pdf
    14.6 Format Kertas Kerja:
        14.6.1 Dalam Negara pdf
        14.6.2 Luar Negara pdf
        14.6.3 Pulau, Sabah & Sarawak pdf
    14.7 Senarai Semak Permohonan Menghadiri Lawatan Akademik pdf